Center for Kliniske Retningslinjer

Retningslinjer under behandling

Bemærk: Du kan sortere oversigten, ved at klikke på overskrifterne "Titel" og "Dato".

TitelDato
Anvendelse af kølehætte til forebyggelse af hårtab hos patienter behandling med neoadjuverende eller adjuverende kemoterapi for brystkræft. 10-12-2018
Udmalkning af modermælk 03-01-2011
Klinisk retningslinje for brugen af suttebrik til ammende kvinder under ammeetablering. 18-05-2015
Non-invasiv temperatur måling hos hospitalsindlagte børn under to år 19-04-2016
Complianceproblemer hos mennesker med skizofreni - En gennemgang af hvilken evidens der er for at psykoedukation kan bedre mennesker med skizofrenis medicinske compliance med behandlingen. 17-10-2011
Etablering af partnerskab med forældre til børn med behov for intensiv neonatal eller pædiatrisk sygepleje ud fra principper for familiecentreret omsorg. 22-01-2019
Forebyggelse af hypotermi hos børn (+2år) indlagt på neonatalafdelinger og pædiatriske intensiv afdelinger 18-12-2013
Klinisk retningslinje omhandlende respiratoraftrapningsprocedurer og tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt på intensiv afdeling med midlertidig trakeostomi. 07-10-2014
Postoperativ vurdering af smerte hos børn 07-03-2010
Smertevurdering hos indlagte børn (0-15 år) 07-03-2010
Forebyggelse af postoperation urinretention hos voksne (+19) elektive operationspatienter 07-04-2014
TitelDato