Center for Kliniske Retningslinjer

Kliniske retningslinjer i høring

 

National klinisk retningslinje for ernæring af voksne
   patienter med akut erhvervet hjerneskade er i offentlig høring frem til 15. maj 2019.

Alle høringssvar bedes udfyldes i Høringstemplate og fremsendes til pup@cfkr.info.