Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-epilepsi