Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Fysioterapi/ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade herunder apopleksi

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2014/nkr-erhvervet-hjerneskade,-herunder-apopleksi

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2014/nkr-erhvervet-hjerneskade,-herunder-apopleksi