Center for Kliniske Retningslinjer

Relevante links

Sundhedsstyrelsen - ww.sst.dk 

Statens Serum Institut - www.ssi.dk

Kommunernes Landsforening - www.kl.dk

Dasys - Dansk Sygepleje Selskab   www.dasys.dk

Dansk selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren www.dsks.dk

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet

Det Nationale Indikator Projekt www.nip.dk

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Evidence Based Clinical Practice Tutorial

Evidence-based Practice Tutorials for Nurses

Centre for Evidence-based Medicince Toronto

Evidensbaseret Praksis - ressourcesider (OUH)

 

Nedenstående links henviser til relevante hjemmesider/databaser med nationale og internationale kliniske retningslinjer /guidelines

Sundhedsstyrelsen  www.sst.dk

Statens Serum Institut - www.ssi.dk 

National Guideline Clearinghouse -  www.guideline.gov/

National Institute for Health and Clinical excellence - http://www.nice.org.uk/

Scottish Intercollegiate Guidelines Network - http://www.sign.ac.uk/

Tripdatabasen (Turning Research Into Practice) - www.tripdatabase.com/

The Joanna Briggs Institute - http://www.joannabriggs.org 

Registered Nurses´ Association of Ontario -  http://www.rnao.org