Center for Kliniske Retningslinjer

Checklister til brug ved bedømmelse af artikler

Nedenstående checklister anvendes til kritisk at gennemgå og vurdere kvaliteten af de kvantitative studier, der inkluderes i litteraturgennemgangen i en kliniske retningslinje. Vælg den checkliste, der passer bedst til studiets design. Der hører noter til hver checkliste, som kan vejlede til udfyldelse af checklisterne og vurdering af studiernes kvalitet.

Nederst på siden findes evidenstabel, hvori den gennemgåede litteratur kan samles og resumeres. Det er en stor fordel at vedlægge en udfyldt evidenstabel som bilag til den kliniske retningslinje

Checkliste til Case-kontrolundersøgelser

Noter til checkliste til Case-kontrolundersøgelser

Checkliste til Kohorteundersøgelser

Noter til checkliste til Kohorteundersøgelser

Checkliste til Klinisk Kontrolleret Forsøg (RCT)

Noter til checkliste til Klinisk Kontrolleret Forsøg (RCT)

Checkliste til diagnostiske test

Noter til checkliste til diagnostiske test

Checkliste til Systematisk Oversigtsartikel

Noter til checkliste til Systematisk Oversigtsartikel

Evidenstabel

Forklaring til evidenstabel