Center for Kliniske Retningslinjer
 
 

 

Logo nyhedsbrev

 


Februar 2011 Årgang4 Nummer1

 

Leder

 

Af Vibeke Krøll, formand for Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer

 

Tænk sig, på denne tid af året er dagen allerede tiltaget 3½ time. Man kan allerede nu se, hvordan vintergækkerne kæmper sig vej op ad den frosne jord. Den lyse tid er forestående. Den er faktisk lige om hjørnet.

 

Den spirende forårskådhed har vi faktisk også i centret. Vi konstaterer, at der nu er flere godkendte kliniske retningslinjer, og ikke mindst, at der aldrig har været så mange som nu under udarbejdelse. Det vidner om, at de danske sygeplejersker er parate, både til at udarbejde kliniske retningslinjer, men også til at dele viden med andre.

 

Og vi kan også konstatere, at vi aldrig har haft så mange medlemmer som nu. Velkommen til de sidst ankomne: UCC - University College Capital og til Sydvestjysk Sygehus. Målet for os er ikke bare at få mange medlemmer. Men det glæder os, at mange bakker op og det giver flere ressourcer forstået som kompetencer til fælles glæde og gavn. Og endelig giver det naturligvis Centret økonomiske ressourcer, som vi kan anvende til at understøtte arbejdet i klinisk praksis i endnu højere grad, fx ved at købe vejledertid til en gruppe eller til at købe nogle i en gruppe lidt fri. Resultatet af alt dette, den bedst tilgængelige viden til gavn for patienterne, er det vigtigste i dette.  

 

I dette Nyhedsbrev kan du læse to artikler.

 

Den ene "Kliniske retningslinjer - en væsentlig brik mellem professionsbacheloruddannelse og klinisk praksis?" af Palle Larsen og Lea D. Nielsen beskriver den måde, Centret og UCerne samarbejder og planerne herfor. Herudover kan du læse om nye muligheder på centrets hjemmeside. Muligheder, der ikke kun henvender sig til UCerne, men i lige så høj grad til de kliniske sygeplejersker og de studerende.

 

Den anden artikel har titlen "Som profession anvender vi naturligvis kliniske retningslinjer - hvad ellers?" og er skrevet af undertegnede. Ideen udspringer af nogle af de mange spørgsmål og udsagn, jeg ind imellem hører - spørgsmål og udsagn, som er værdifulde at få fordi de kan medvirke til større klarhed.

 

Nyd nu det kommende spirende forår og lysets komme. Tja, lidt højtidelig har man vel lov at være………..

 

 

 

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Vibeke Krøll.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside