Center for Kliniske Retningslinjer
 
 

 

Logo nyhedsbrev

 


December 2010 Årgang3 Nummer4

 

Leder

 

Vibeke Krøll, chefsygeplejerske MPH, formand for Råd for Center for Kliniske Retningslinjer

 

Med dette Nyhedsbrev vil jeg ønske alle en glædelig jul samt er godt nytår. Og det er fantastisk at skue ind i et nyt år, hvor udvikling og anvendelse af kliniske retningslinjer fortsat vil kræve vores opmærksomhed til gavn for patienterne.

 

Den 7. kliniske retningslinje er netop udkommet og den næste er i høring. Der kom "hul på bylden" i 2010. Og jeg er sikker på, at der i 2011 vil udkomme endnu flere kliniske retningslinjer.

 

Det stiller krav til os på hospitalerne og i klinikken. For når en klinisk retningslinje er godkendt og publiceret, skal den naturligvis anvendes til de patienter, hvor det er relevant. Men det er lettere sagt end gjort. I dette Nyhedsbrev vil du kunne læse en artikel om "Implementering af kliniske retningslinjer - sygeplejerskernes oplevelser" af René Richard.

 

I centret søger vi til stadighed at blive endnu bedre til at understøtte udviklingen af kliniske retningslinjer. Vi har derfor indledt et samarbejde med The Joanna Briggs Institute med henblik på at blive et "Systematic Review Centre". Hvad det vil betyde, vil du høre mere om i næste Nyhedsbrev.

 

I strategien for centret (se den på kliniskeretningslinjer.dk under menupunktet "Om centret") er det et af målene, at vi skal "indgå i nationalt og internationalt samarbejde om udvikling af kliniske retningslinjeret". Målet med samarbejdet med instituttet er at blive bedre til det metodiske i at udarbejde systematiske reviews, som er et godt grundlag for udvikling af kliniske retningslinjer. Endvidere er det målet at etablere et internationalt netværk og at få mere viden om implementering - "Knowledge translation".

 

I dette Nyhedsbrev kan du læse mere om instituttet i artiklen " The Joanna Briggs Institute - an introduction" af Cindy Stern.

 

Centrets vigtigste opgave er at understøtte udvikling af kliniske retningslinjer i hele landet. Da centret er beliggende på Århus Universitet er der selvfølgelig langt til vejledning osv. til centret. Vi vil derfor gerne være mere tilstede også i øst. Vi opslår nu en stilling som projektsygeplejerske med særligt ansvar for udarbejdelse af kliniske retningslinjer i Østdanmark med ansøgningsfrist 1. februar 2011. Vil du vide mere om stillingen skal du kontakte Preben U. Pedersen på mail kontakt@kliniskeretningslinjer.dk eller telefon: 2639 7839.

                                                                            

Til slut vil jeg rette en stor tak til alle vores bedømmere. I udfører et fantastisk arbejde. Uden jeres villighed til at investere fritid i dette arbejde ville det være vanskeligt at sikre en kvalificeret vurdering af den enkelte retningslinje.

 

Den mørke tid på året har nået sit højdepunkt, tænk, om ganske kort tid kommer lyset…….

 

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Vibeke Krøll.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside