Center for Kliniske Retningslinjer

 

 

Logo nyhedsbrev


Juni 2009 årgang 2 Nummer2

Leder

Vibeke Krøll, formand for Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer.

Nu kommer det, vi længe har ventet og arbejdet på

I løbet af nogle dage vil de første godkendte kliniske retningslinjer blive publiceret. Kvaliteten og omfanget af kliniske retningslinjer indenfor væsentlige sygeplejefaglige problemstillinger er jo det resultat, centret skal vurderes på. Det er vi meget bevidste om. Vi er sikre på, at når I alle virkelig begynder at melde retningslinjer ind (under udarbejdelse på hjemmesiden) og sender færdigudarbejdede retningslinjer ind til bedømmelse, så er vi klar. Processen fra indsendelse til publicering og dermed godkendelse skal ske i et konstant flow. Det er vi ved at være helt parate til. Og vi er glade for alle de, der indtil nu har meldt ind.

I dette nummer af Nyhedsbrevet vil I finde den endeligt godkendte skabelon, som skal anvendes ved indsendelse af retningslinjer.

I vil også finde et kursustilbud til det, vi vil kalde Superbedømmere. Hvorfor laver vi nu det, når vi indtil nu har uddannet ca. 90 bedømmere? Vi har erfaret, at det kræver støtte på hospitalerne at udarbejde retningslinjer, og vi har erfaret, at bedømmelse af en retningslinje faktisk ikke er helt enkelt. Derfor kan der være brug for lokale eksperter som tovholder for processen ved enten at udvikle eller at bedømme kliniske retningslinjer. Vi har set det som en del af vores forpligtigelse at understøtte den lokale proces, og dermed styrke kompetencen i at udarbejde og bedømme retningslinjernes kvalitet. Det er jo også et af formålene med centret. kursusbeskrivelse og tilmeldingsblanket for "Uddannelse til "superbedømmer" finder I her

Endvidere udbyder vi to kursusforløb, som sætter deltagerne ind i de krav, retningslinjerne skal leve op til. Program og tilmelding til dette kursus: "Kursus om udvikling af kliniske retningslinjer" finder I her. Dette kursus afholdes både "øst" og "vest".

Og så vil vi byde det første University College velkommen som medlem af centret, idet University College, Sjælland er blevet medlem. Se mere her. Integrering af kunnen og dygtighed i kliniske retningslinjer i grunduddannelsen og i den løbende videreuddannelse af er af stor vigtighed, og vi vil fremover se frem til samarbejdet med UC, at andre UC'ere også vil være med. 

Endelig har Statsbiblioteket gjort opmærksom på, at alle regionshospitaler fra 1. januar 2009 har adgang til en række interessant artikel databaser. Dette kan I læse om her

Til sidst: Vi vil i løbet af juni forbedre hjemmesiden endnu mere. Vi lærer jo mens vi går vejen, og kan nu se, at der er behov for at få mere struktur på. Så det kommer.

I ønskes alle en rigtig god sommer. Og husk, der er evidens for, at vi har brug for D-vitaminer.

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Vibeke Krøll.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside