Center for Kliniske Retningslinjer

tre Nye godkendte kliniske retningslinjer

Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase og klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase er nu godkendt og kan findes under godkendte kliniske retningslinjer. 

De kliniske retningslinjer er udarbejdet under Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL, en organisation af det palliative område under DMCG.

Vurdering af pædiatrisk delirium hos kritisk syge hospitalsindlagte børn i alderen 0-18 år er godkendt den 16. april 2018 og klinisk retningslinje for vurdering af iatrogene abstinenser hos børn fra 28 dage - 3 år indlagt til intensiv terapi er godkendt den 9. maj 2018 og kan begge findes under godkendte kliniske retningslinjer. 

De kliniske retningslinjer er udarbejdet ved et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, hvor neonatalklinikken på Rigshospitalet har været tovholder.  

kliniske retningslinjer i offentlig høring 

Klinsk retningslinjer for forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre efter ventet eller uventet dødsfald af en nærtstående person er i offentlig høring frem til 4.september 2018. 

Alle høringssvar bedes udfyldes i   Høringstemplate og fremsendes til sjh@cfkr.info. 

For rekvirering af bilag kontakt da venligst Sasja Jul Håkonsen på sjh@cfkr.info. 

Systematiske reviews og protokoller

Under publicering kan I se lister over protokoller og systematiske reviews, der er udarbejdet af forfattere der har deltaget i CFKs kurser. Listen er opdateret den 13.april 2018

NYHEDSmail februar 2018

Nyhedsmail februar 2018 kan læses  her.

KVALITETSSIKRING I SYGEPLEJEN - EN AKTUEL STATUS

Artiklen giver en oversigt over tiltag, der har ledt frem til oprettelsen af Center for Kliniske Retningslinjer og regeringens seneste kvalitetsstrategi for sundhedsvæsnet. Læs  her.

KONFERENCE: EVIDENS OG KLINISK LEDERSKAB I ET MODERNE SUNDHEDSVÆSEN

Center for Kliniske Retningslinjer takker for en fantastisk konference den 8.11.17. Der skal lyde en stor tak til alle oplægsholdere samt deltagere.

De forskellige oplæg fra konferencen kan tilgås her.

SIDSTE NYT FRA SUNDHEDSSTYRELSEN (PROJEKT NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER):

GRADE KURSER:

Sundhedsstyrelsen afholder endagskurser i introduktion til GRADE samt vudering af bias og andre kilder til usikkerhed i studier og på tværs af studier. Det er gratis at deltage og er arbejdsgruppedeltagere i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer og puljeansøgere, der har søgt eller planlægger at søge puljen til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer.

Hold øje med kursusdatoer og tilmelding her.

GENOPSLAG: PULJE TIL UDVIKLING AF NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER 2018/2019

Puljen er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som vil kunne søge om midler til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer. Flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om udarbejdelse af retningslinjer.

Læs mere om puljen her.